Aby witamina przyjmowana w suplemencie diety lub w postaci leku działała w organizmie skutecznie, jej biodostępność musi być wysoka. To oczywiste. Zdecydowanie mniej oczywiste wydaje się jednak to, że zasada dotycząca biodostępności odnosi się również do witamin z grupy B. Kto bowiem z osób czytających ten tekst sprawdza dokładnie skład produktu? A ilu wie o synergistycznym działaniu witamin z tej grupy?...

Zakup nawet najbardziej bogatego (i drogiego) zestawu witamin z grupy B nie zda się na wiele, jeśli witaminy zawarte w tym produkcie nie będą w postaci aktywnej bądź w formie, która sprawnie i skutecznie przechodzi w organizmie przemiany metaboliczne. Prześledźmy to na przykładzie witaminy B12 – jednej z najważniejszych witamin z grupy B (1) i składnika suplementu diety COLYFINE „Witamina B Complex”, występującego w tym produkcie w formie metylokobalaminy.

Dlaczego metylokobalamina a nie cyjanokobalamina?

Wybór metylokobalaminy nie był przypadkowy. Wyszliśmy bowiem z założenia, że im szybciej po połknięciu witaminy zadziałają, tym lepiej dla użytkownika suplementu diety. Metylokobalamina – w przeciwieństwie do innych form witaminy B12 – zaczyna działać po kwadransie od wprowadzeniu do organizmu. To nie jest chwyt marketingowy – tak szybkie tempo ujawniania aktywności wynika z faktu, że metylokobalamina jest formą aktywną witaminy B12, czyli grupy związków zwanych kobalaminami.
Wszystkie kobalaminy charakteryzują się tym, że zawierają jon kobaltu. Jon ten jednak może być połączony z różnymi grupami chemicznymi. Z tego powodu witamina B12 może występować jako hydroksykobalamina, cyjanokobalamina, metylokobalamina i deoksyadenozylokobalamina. W żywności znaleźć można głównie hydroksy-, metylo- i deoksyadenozylokobalaminę (2). Aktywne formy witaminy B12 to wspomniana wyżej metylokobalamina oraz deoksyadenozylokobalamina. Te właśnie aktywne postaci uczestniczą w reakcjach metabolizmu na poziomie komórkowym (3). Pozostałe formy witaminy B12 muszą najpierw ulec przekształceniom chemicznym do form aktywnych, aby również mogły wspomagać metabolizm. Przemiany te wymagają jednak nakładu energii i zajmują czas.

Witamina B12 a biodostępność kwasu foliowego

Metylokoblamina ma jeszcze jedną ważną właściwość: wspomaga wchłanianie folianów (4). Kiedy jej brakuje, szybko dochodzi do niedoboru czynnościowego folianów, a więc witaminy B9. Niedobór czynnościowy folianów polega na tym, że wprawdzie w organizmie związków tych jest sporo, ale nie mogą być one w dostatecznej ilości uwalniane w razie zapotrzebowania. Ponieważ w suplemencie diety „Witamina B Complex” zawarliśmy kwas foliowy w ilości aż 300% RSW (referencyjnej dawki spożycia), byłoby wysoce niemądre, gdyby z powodu niedoboru metylokobalaminy nie wykorzystać metabolicznego potencjału tak dużej ilości witaminy B9 w suplemencie diety.

(1) http://www.czytelniamedyczna.pl/2659,witaminy-z-grupy-b-naturalne-rlda-rola-w-organizmie-skutki-awitaminozy.html
(2) https://www.semanticscholar.org/paper/Treatment-of-vitamin-B12-Cyancobalamine-the-Thakkar-Billa/32e9e8f6060618abbb9270e9078db31edca12fb9
(3) http://repozytorium.p.lodz.pl/bitstream/handle/11652/1537/Potencjal_aplikacyjny_witaminy_Katarzynska_2016.pdf?sequence=1
(4) https://journals.viamedica.pl/ginekologia_polska/article/view/45636