Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: RODO, informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego jest właściciel i operator Sklepu – Colyfine spółka cywilna, 81-601 Gdynia, ul. Merkurego 26, NIP: 8431611296, REGON: 221700864 („Colyfine”) (zwanej dalej COLYFINE) W każdej kwestii związanej z danymi osobowymi może się Pan/Pani skontaktować na e-mail: info@colyfine.com. 

2. Pani/Pana dane osobowe będą chronione i przetwarzane w celu: 

- Przesyłania newslettera, na który Pan/Pani się zapisała (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (a) RODO), 

- marketingu własnych produktów lub usług COLYFINE na podstawie zgody (art 6 ust. 1 lit a) RODO albo na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu  (art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO – którym jest informowanie o naszej ofercie handlowej,
- realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit f RODO) 

- wykonania umów, jeżeli korzystasz z naszych usług elektronicznych albo produktów płatnych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (b) RODO), 

- zagwarantowania bezpieczeństwa świadczonych usług sprzedaży internetowej poprzez rejestrację adresów IP użytkowników Serwisu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO, naszym prawnie uzasadnionym interesem jest zapewnienie bezpieczeństwa prowadzenia usług świadczonych drogą elektroniczną), 

- dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na COLYFINE na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w szczególności przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości - podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit c RODO,

3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, na który wyraziła Pani/Pan zgodę, z systematyczną kontrolą oceny ich przydatności, nie dłużej niż co 3 lata od daty ich wprowadzenia. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych, będą cele przetwarzane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu względem takiego przetwarzania. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez COLYFINE. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymaganym przepisami prawa, w tym przepisami prawa podatkowego i o rachunkowości.

4. Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym podmiotom poza: podmiotom wspomagającym obsługę kampanii marketingowych i promocję ofert, gdy wyraził(a) Pan/Pani zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji o rabatach i aktualnej ofercie COLYFINE, dostawcom systemów informatycznych i usług IT COLYFINE, niektórym osobom wykonującym regulowane zawody, takim jak prawnicy.

5. Przysługuje Pani/Panu prawo:  dostępu do treści danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii oraz żądania ich sprostowania,  usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),  ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora, prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego,  do cofnięcia zgody w przypadku, gdy COLYFINE będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych. Ponadto względem przetwarzania danych osobowych dla celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesie COLYFINE przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.

7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.

8. Pani/Pana dane osobowe mogą być wykorzystane w procesie profilowania. Profilowanie danych osobowych przez COLYFINE polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań związanych z ofertą COLYFINE.

Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”).